พระเจ้าฮารุฮิในชุดเชียร์หลีดครับ เลยต้องหาสถานที่ที่เข้ากัน
โดยได้ไปถ่ายกันที่สนามเทพหัสดิน ซึ่งวันนั้นสนามเปิดพอดี
 
Masmellro as 涼宮ハルヒ Cheer Ver.
photographer : http://facebook.com/TePictures
 

รับถ่ายภาพคอสเพลย์

【Line】MM.Terazzii
【Tel Whatsapp】 086-1832451 (เต)
【Email】 MaTeRaZZiiMM@gmail.com
 
 
https://lh3.googleusercontent.com/OT6k96ZliVi5bk-fw3zBc4GSmkHrAJn8QNJctZTh1hOSVK61BJyLwWfbtxwhHU2mC5yobrDkKbb4YH1XM3Ma-5QoPaU2Ef_o_2SD6fY6Hxlck4YeuUYdo7iweMZHm4FTkuAKi8YvaCPLt8R5usg_e79kIUoiPauIHKAfl6qhVuyDrC9ZvSt4N8Hh9868jV3zyr6NIJ_MaB0VlALdcH0pOBqLSL_bXh6PojVSvZTFsgtu-s-Ym68bQ9MpfgSPy7XHpVadTCXUgPkOV6hRRjvrGDNoiHK_I1whVay_E-ECb5cXfEeoP0VTshY1PXmP7Wr34ibN9-pUs99xz5qO3qSTOwq6nictFpjhGLCUWo4OMVdg3YrWN2lYBLF3oNUlUigdcpI0ABg4zXVZ7bDg4QXxIad6pPuufhzZbK75aahO4ONhFzXKz-aXW7Nm5ZL5Wt9mqj0MtY70oL_iiOADDykeXIBXZvQ6tfFPKrgRBTr7kM0dzl6pW9zDrwOs-Cd5FKOdiZggu9pHoqAUJxoxF-0F_uw1bbX1cWcsazjrf9d5sZH4SVoeQtEl1tCZXQVmdym4EG6vj8adhgCLU4W9QRXqVYmNdx12CKgvy5mfx8CH3P0=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/fJNTNxDVzzK8MR1Oxh0YzV_pdUOmm5QUM3hmAft4enmD2H3iJJFUtNgY3UjeDVS0nKnuTMi-V6yrMDXFMkW684P5sJk25jRcPWRRjNBDY5jU3agHVJez0ff3zGVhmPhj8TBclxob87LXxH6YaoVbY1nAWUvxcpc1lpUp_eaneNO21xdUI2FxH6IMEEwth8zAsFlZqWld-SaCuslpgK2heKgttsSst13I54C7qnfbXesTbsbuKQyyHWcsMFKqpABkgvoYM2XD6l2LEK1B6FLlL2qb9uo3Y7rJ8gI6QVn1e9gylZkixazUJLWXNcRfJKqIwepAyiNIStHh1n5rmoXPIhFyI8pTIpxAX8puzVVMILLvReo7jjNS4ra6nKTZUhtCGZL_b-cFc5w6ksFsITKLTWg4WsMHr12FNPOn9YqC6rSJpsoR2j2ZImYo7UnxNqCA9uszLZTU8-3SM9r16ePHcufnpncCtW83RwupXzruBqs06XetAfQKsMxYumX1PNqqMxpV-sNjAySAXzX91HOmwlVL7xqHWFtPuM2EmY-gjHFKdaFHD5pY0hGC4UUBi8hWB0BirxjHZF2VpFUlOleNSVn7smaizQL6iYvx6gjwFsY=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/lR3b8udaGGE9agIAHZsQHIohFAJirFLBx1BgWEfsQCsJWLCUUiTXzigjlad_ACxD87gTKTS3XeiF3imHxnMvuV-WNS7H5peA9rCx4ZMwB287BXyg843f_Q-l3DInrJkZVFSYXJcjIgpemXfoAQ5U84CWvKXuk9Uouze7aFBz3oPKsfC0mCsYcqGVoTtYINRI-AHTQJjKbx8Vt29uaINrOxtDdyeg_ZB7eki0I25mKFSrLq4yEMlYdD4fievXWCSmjMlpJDUYlDDvobOzo-y5P1uuf4mNLEoiIskOFbLyJ-HbVvpXdw9s5uWh_frGDpgUjEZFSm1uVykktZfivjAassWeiFgDabp6JR3T-I8uH7oKuv2HEj4pkO1c9AZ6rfgkD8Jy9R5RDVrnU2Imifd2xD7eclVopH7lLB-gsuoGgBKx1ZHYhwMghcYYAHI5jzTH2absG63qg9IVRUzHM66478nCjxe3xfC2MccB6qbYNXwysFKyNITOcElqkqawjUvxo-tW01OXHqyvzDFuQbiB0fCaAZ9OSdIWt6YA1oP7T7ejke7bGskBaj8NUMYuAdPR-lm1-QX4abX1kDGCjeaBcpvGZmcr_Dkt2R-ztEFnuxw=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/lZPw6VhdY5kex0psSNds4QNfhoqaF2SUWi0eO07Jo8qxWWudWSOiBRTk1wdb2J1NiOtcuSZQcKLrjmEtZcOPdXGHZho1eoQZ2eing1lZzMoN5vcwkKqmcvUtCVTwLuxpA1fzEe9ljWRXcx5s_xVctHoqG4mtsugSCHRpyLtgLztqDXMkeL2MZdM6R748tvEOZ7WY1qmo0VlIR2TEtUMt-aGfSnYtYLyFmfOseqCdNwUf3X2i0ncxlTUs6CRP9IZloQRZDofFAtLu8CjOIcYGcFWicqhG9CMC1qd1lmrqv49Vy2obvp5AoJRYWwAclG_I9GIdpOlQAeZG37Owwysln3QpUnxzv5axGa4HS2CgmTdRIJ8cLdhA-i3y44lCU545npIdSzUU_WF5i_x11jVIrrSQurHwc9MZjqMG6oT3q8JRFMG8-4kUDRpXlX1WmYFvcIhyiukzt0Pf7EW_KpznV84opCOMeWPb4ON85s5EsN6JGXvQcz7FOiHL7jOt9MEM1iWd7w_RgKT_n_K2dtb2JOG1ps8KZnW1E8ZeYnrKmfdJDpPo-aMQlp1OCQJIux2EYJHP5nJXBc3E8pDgX3gvZrxqDZh9gN2zD2H53sxnay4=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/X3aHKhWdmnhg6XiAY7ZxXe1ktBFQnYDjFJP00mytNCBIv481oHXjuW5vL5T4ndiHuK1dRNrjShqbYsuq_bLvJ5C8fCYtkre53XhWQmEA5zgCDZMtrZvA9xQQJrq7FR1nNNi5W1uDfsLS8xYa1VbJS8Xf39SC5DBFVkjQtiYnS-qoUp6_qj4LL4exh6aduJU4FFsEMgrOFMfzKAubVu1k5_m-6qZGGy5PUTObB87Rqd-rDfoERgkdmJ58q8ceDgE3gVpLabzVqr0lTtrqnZ9yLYIN4fG2Y8h0L1MFAfw6j-c0Cls47ZyfyCSt2TZ77Y7aeaEuvxwhJxZZm2LrmR9BpJZWQyRMvHHpKV1H4Km3C8VpaXOpwkPBtEbR0kySn8ffBpcVeVLgbBxG2jh7iAxZ_6fhEu1GPguTlkWk-7m6-oHGX6ySVLL9_Gas6gldORO_mE5O9Bv7beTL2prLQdmtqWImR_Q2yUhayAjNuloVaAZLXc0a-_IvxaYlhY50sXIDhpCdrYQGfiQ2R_Z5HcMwoEmqIryywCNknhWadcCsarqS9tgp6aPll8C1aLhfIkW3yTJj3VS9fWFmufDtlCa7-OofR3iUJpMcegnSTzqq2l4=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/PF1JOnhPJPLaQeSf5lUMGd8kK0F4W940wJPb7qT-3YCZHtFuXCHRk_24h0JjExt1RJYRP9QBUSEf9gCasizKgiFkqHFSIvCwMgZkzh8AkkDutKqZKpBj3QMSzb6rC4j8nC-ooi95dimI5QvcuIwD0x7S5T4SJn1wj5olc_DndOVRYSDEK-xuAwVCWhJaVzM1lFKD5Ag_qtjJ_zJfjn6aXFn1eb52vtX-E8iJQDbMSZLNHRWtc3jX-K4keGg5lodmN8V5eBa_KSw0dVlx4hYNHtiX1pv3I4XYOjC3s1TTQZpZlMo7lwcni7vAR7CQ_oM_Gz9j6oWcp-fVVzcPhn6s2L9qOsFMRNvJdD9Mf4W0QDIhE34As4SsOV5vRoXHInsbvuPvvZ40GcRgGWSViDSwSwD1af-rVfb7KktgsLdelfgReZNP2qvtKOMz5VxImJJn1UV42OUbQvWnU59WFESojOlIVPg30tyYEo2xC6roPvlmGUm9D5syUsBn2pFLV2InLTXg2YJctsfBeZib7JENYr0jPQG8paxEkWiXHMdEKMMzlh4mC1psReaDXeE5GyJioUUoZZqFlH5vLh-d4GQqZG0wKcB8BOIjLVPPohMQPb8=w628-h947-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/SOZehbhjhGjeheNK_gMWRx3uaE8gr7z0sgKIWsyUIBBtQg_qZJ31Fze-aI_NITttNJU435Ag4-bzrVkBlMJcrAUt_kDpqeGQbW9ToJwQbFSQuWxgiJppR-X02j3KvJ4lfzzmKzAZS3nhIvvrc_rMwZom49ooFdBfUySFtC0eX6_kE-ds-HaTjg0opaDC9v6okL4SvkTxJ78VNn5xiESlWHI0ulXaAMgzvO4bufGiLgVjmuU3fOszeoLvL5WDu4JDK0ZvYnkBAugesm6VAtk8qGbpTScALL6boTMwKedIB8X58vw0C24qsiApgJiWtMxK8EhiZqE6lKDssjr_OVRYAsr6OdCNZIPvcIYNwU_b__4HtAWMPGinELVY8d4XCprusKimR3TeAP-lUW1qaEfWuXnDLHNf32YGRlfSQEnqc4a0Vbyp1cyp__F7jyn3SoB2_aNa7sblTGvv9iZQQD7RfPSVq2u3sX8-anZnEH73kfMvNdD9qA956Tl8NluXrONWye_SH_ApAzZUOQssnqYQh9jdSdippy8IwHycl4Kwiw8LGwSK_Gm67IEVit9ZSYGco2trTKJGq7zQborIf0Da6ZUNTd4i1D13sPMKtTAXlD8=w1280-h853-no
 
https://lh3.googleusercontent.com/BnNvXmU31NS8T1VBNM71uYHlD2Swb-W9X7sUH6Sfu-JpOawVzk2Zn1gVh1GFtsLT2QI5O98hS3X5J766eri-aRaeJJ0gHanZ02QpJOi7FlwzkdyWnd15bbWmQraEsLI8DpzsHpmAEK6x2y0azpNdDZSPC6xJBid2taNQxgt1XtWWvfnexRXj7M9gC-63c5WKegQp9KOfybBRp9I4EUrC-rSNincWpmobtuxRMMGNes4rrvZ60-q2waSl-NU5RozL77oS9hhjJDepDuV0m2827IC3Z-4trEfLXSmlEky1bfmchPygMYwSR1zWT_tpWHJIXbu4nvuIyuEHlzPrzk7btDIyUTsUxyAS4bP54rYha-p3Y4Ow7tq67NkL8aILNPzKeRqseWbTKQkgGh_rkd1QZg9DMJLGBEDAaN7Ibh4wO0olmaZzkTYSQtF2XRUNhaQ3qBngc8-JaBRGjKoNgmFQ5EVJ_F9cEMRlvT_KuZchFXfO9TX8jslU2HYUcH495Rc0ZNBqAzMPd3ZPcLfX0w10HKntilLcfoT--uAhOwnu4kFj0T9bLKUdYgMGerB0YqzeeTE3SJRGr7yDF5FOVCnBTri8-nyzcp_JBW0CTZf4jiE=w1280-h853-no
 

edit @ 16 Oct 2017 20:08:01 by รับบริการถ่ายภาพ Line MM.Terazzii Tel. 0861832451

Comment

Comment:

Tweet